CENNÍK SLUŽIEB

ceny sú uvedené s DPH

Cena ročnej periodickej servisnej prehliadky kotla a cena uvádzania nového kotla do prevádzky už zahŕňa prepravné náklady do vzdialenosti 20 km od sídla spoločnosti.

Servisná ročná periodická prehliadka kotla

Poškodené diely vymenené pri periodickej prehliadke sa účtujú samostatne.

65€

Uvedenie nového kotla do prevádzky

Cena na základe dohody podľa rozsahu prác

od 85€ 

Pozáručné opravy:

práca/začatá prvá hodina 

36€

práca/každých ďalších 30 minút

18€

prepravné náklady na km

0,50€

meranie spalín analyzátorom plynu

30€

meranie úniku zemného plynu

10€

príplatok za prácu cez víkend

25€

príplatok za prácu cez štátny sviatok

35€

Ceny jednotlivých náhradných dielov kotlov sú účtované v zmysle oficiálnych cenníkov spoločností Viessmann, Junkers a Buderus.