CENNÍK SLUŽIEB

Cena ročnej periodickej servisnej prehliadky kotla, cena uvádzania nového kotla do prevádzky ako aj výjazd k oprave kotla už zahŕňa prepravné náklady v Bratislave a v okolí mesta do vzdialenosti 20 km od sídla spoločnosti.

Servisná ročná periodická prehliadka kotla do 50 kW: 

kondenzačné kotle

80€

atmosférické kotle

70€

turbo kotle

70€

Akcia sused - zľava zo servisu každého kotla

-5€

Poškodené diely vymenené pri periodickej prehliadke sa účtujú samostatne.

Uvedenie nového kotla do prevádzky

cena na základe dohody podľa rozsahu prác

od 95€ 

Pozáručné opravy:

výjazd k oprave kotla

doprava do 20 km, identifikácia poruchy, oboznámenie zákazníka, výmena dielu (práca), alebo jeho objednanie (práca max. 60 minút)

70€

práca/každých ďalších 15 minút

12

prepravné náklady na km

účtované nad 20 km alebo pri ceste pre náhradný diel

0,65€

poplatok za parkovanie auta

ak nie je možné bezplatné parkovanie pri objekte

reálne náklady

meranie spalín analyzátorom plynu

30€

meranie úniku zemného plynu

10€

Príplatky:

príplatok za prácu cez víkend

30€

príplatok za prácu cez štátny sviatok

35€

príplatok za 4. a vyššie poschodie bez výťahu

10€

Ceny jednotlivých náhradných dielov kotlov sú účtované v zmysle oficiálnych cenníkov spoločností Viessmann, Buderus a Junkers - Bosch.