CENNÍK SLUŽIEB

ceny sú uvedené s DPH

Cena ročnej periodickej servisnej prehliadky kotla a cena uvádzania nového kotla do prevádzky už zahŕňa prepravné náklady v Bratislave a v okolí mesta do vzdialenosti 20 km od sídla spoločnosti.

Servisná ročná periodická prehliadka kotla do 50 kW

- kondenzačné kotle
- atmosférické kotle

- turbo kotle
Akcia sused - zľava zo servisu každého kotla

Poškodené diely vymenené pri periodickej prehliadke sa účtujú samostatne.

65€

60€

60€

-10€

Uvedenie nového kotla do prevádzky

Cena na základe dohody podľa rozsahu prác

od 85€ 

Pozáručné opravy:

práca/začatá prvá hodina 

36€

práca/každých ďalších 15 minút

9€

prepravné náklady na km

0,50€

meranie spalín analyzátorom plynu

30€

meranie úniku zemného plynu

10€

príplatok za prácu cez víkend

25€

príplatok za prácu cez štátny sviatok

35€

Ceny jednotlivých náhradných dielov kotlov sú účtované v zmysle oficiálnych cenníkov spoločností Viessmann, Buderus a Junkers - Bosch.