CENNÍK SLUŽIEB

ceny sú uvedené s DPH

Cena ročnej periodickej servisnej prehliadky kotla a cena uvádzania nového kotla do prevádzky už zahŕňa prepravné náklady v Bratislave a v okolí mesta do vzdialenosti 20 km od sídla spoločnosti.

Servisná ročná periodická prehliadka kotla do 50 kW:

kondenzačné kotle

65€

atmosférické kotle

60€

turbo kotle

60€

Akcia sused - zľava zo servisu každého kotla

-5€

Poškodené diely vymenené pri periodickej prehliadke sa účtujú samostatne.

Uvedenie nového kotla do prevádzky

cena na základe dohody podľa rozsahu prác

od 85€ 

Pozáručné opravy:

práca/začatá prvá hodina 

36€

práca/každých ďalších 15 minút

9€

prepravné náklady na km

0,50€

poplatok za parkovanie auta

ak nie je možné bezplatné parkovanie pri objekte

reálne náklady

meranie spalín analyzátorom plynu

30€

meranie úniku zemného plynu

10€

Príplatky:

príplatok za prácu cez víkend

30€

príplatok za prácu cez štátny sviatok

35€

príplatok za 4. a vyššie poschodie bez výťahu

10€

Ceny jednotlivých náhradných dielov kotlov sú účtované v zmysle oficiálnych cenníkov spoločností Viessmann, Buderus a Junkers - Bosch.